Lục độ ba la mật là gì?

Tức là Sáu pháp Ba-la-mật (Sanskrit: pāramitā), viết đủ là Ba-la-mật-đa, cũng gọi là Lục độ (六度), dịch nghĩa là Cứu cánh đáo bỉ ngạn. Đó là các hạnh thanh tịnh của hàng Bồ Tát, gồm có:

1. Bố thí Ba-la-mật (布施, Sanskrit: dāna-pāramitā).

2. Trì giới Ba-la-mật (持戒, Sanskrit: śīla-pāramitā).

3. Nhẫn nhục Ba-la-mật (忍辱, Sanskrit: kṣānti-pāramitā).

4. Tinh tấn Ba-la-mật (精進, Sanskrit: vīrya-pāramitā).

5. Thiền định Ba-la-mật (禪定, Sanskrit: dhyāna-pāramitā).

6. Trí tuệ Ba-la-mật (智慧, Sanskrit: prajñā-pāramitā).

Chia sẻ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Thảo luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bạn có câu hỏi liên quan tới

Phật Pháp?

Bạn vẫn chưa tìm được câu trả lời! Đừng ngần ngại! Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi!

BẠN ĐANG QUAN TÂM TỚI CHỦ ĐỀ NÀO?

BẠN ĐANG GẶP KHÚC MẮC VẤN ĐỀ NÀO?

BẠN MUỐN CHÚNG TÔI GỬI CÂU TRẢ LỜI TỚI ĐÂU?