A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề là gì?

Khi một vị Bồ Tát giác ngộ viên mãn, thành Phật, gọi là đắc quả A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Đây là cách phiên âm từ tiếng Phạn anuttarā-saṃyak-saṃbodhi, Hán dịch nghĩa là Vô thượng chánh đẳng chánh giác (無上正等正覺), mô tả sự giác ngộ viên mãn của một vị Phật.

Chia sẻ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Thảo luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bạn có câu hỏi liên quan tới

Phật Pháp?

Bạn vẫn chưa tìm được câu trả lời! Đừng ngần ngại! Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi!

BẠN ĐANG QUAN TÂM TỚI CHỦ ĐỀ NÀO?

BẠN ĐANG GẶP KHÚC MẮC VẤN ĐỀ NÀO?

BẠN MUỐN CHÚNG TÔI GỬI CÂU TRẢ LỜI TỚI ĐÂU?