CHÙA BỬU LÂM

Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

 

THƯ NGỎ

 

về việc xây dựng chánh điện Chùa Bửu Lâm

 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa chư thiện nam, thiện nữ Phật-tử gần xa,

 

Cách nay hơn 20 năm, để thay đổi phương thức hoằng pháp, tôi đă quyết định dừng bước vân du, trụ tích tại b́a rừng của vùng Đại Tùng Lâm, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  Với khả năng lúc bấy giờ, tôi chỉ tạo dựng được một ngôi nhà tranh vách đất, đủ cho mấy thầy-tṛ dùng làm đạo tràng nhỏ để tụng kinh, thiền tọa và ngơi nghỉ.

Đến năm 1993, nhờ sự cố gắng dựa vào nguồn kinh tế tự túc cũng như sự nhiệt tâm hộ tŕ của một số Phật tử thâm tín Tam Bảo, chúng tôi đă cất được ngôi chánh điện tạm thời với diện tích thật khiêm tốn: chỉ 42 mét vuông (trừ hành lang bao quanh, bảo điện chỉ c̣n 15 mét vuông).

Ngày tháng dần trôi, số lượng Ni chúng ngày một đông, Phật tử tựu về chùa hàng ngày khá nhiều, và rất đông đảo trong những ngày lễ lớn, nên không đủ chỗ để tụng kinh lễ Phật. Trong các buổi lễ, chánh điện chỉ vừa đủ cho Ni chúng vào, c̣n Phật tử phải lễ bái ngoài hành lang. Và cũng do tài chánh eo hẹp, chánh điện được xây với vật liệu thô sơ, theo thời gian mái đă dột, tường vách loang lỗ, xuống cấp trầm trọng. Trước t́nh huống cấp thiết như vậy, chúng tôi đă làm đơn xin phép trùng tu và đă được Giáo Hội cũng như các cấp chính quyền địa phương chấp thuận, và Sở Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp giấy phép số 54/GPXD ngày 06 tháng 7 năm 2011.

Tuy nhiên, chúng tôi biết với khả năng tài chánh hiện tại của Chùa cũng như Phật tử địa phương, thật khó ḷng thực hiện tốt đẹp việc trùng tu như ư nguyện. V́ vậy, thay mặt chư Ni bổn tự, chúng tôi thành tâm thỉnh nguyện, ngỏ lời cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni, và tha thiết kêu gọi chư Phật tử gần xa, trong và ngoài nước, xin hướng về Chùa Bửu Lâm, phát tâm bồ-đề trợ duyên về tinh thần lẫn vật chất để ngôi chánh điện sớm được thành tựu.

Sự gia tâm cầu nguyện của chư tôn đức, sự phát tâm cúng dường của quư Phật tử, là niềm khích lệ vô biên, yểm trợ Ni chúng Chùa Bửu Lâm trên bước đường tu học, hoằng pháp, đồng thời cũng là xây dựng vững chắc ngôi Tam Bảo để góp phần phụng sự chúng sinh, lợi lạc hữu t́nh.

Ngưỡng nguyện thập phương chư Phật gia hộ chư tôn thiền đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Kính chúc quư Phật tử gần xa đạo tâm kiên cố, vạn sự cát tường.

 

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma-ha-tát

Thành tâm kính bái,

Tỳ kheo ni Thích Nữ Như Ư

 

 

 

 

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

 

NI SƯ THÍCH NỮ NHƯ Ư

CHÙA BỬU LÂM

Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại Chùa: (0643) 894164

Điện thoại di động: 0932033740

Chủ tài khoản: Vơ Thị Hà Giang

Số tài khoản: 76210000265265

Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam

 

 

---oOo---

 

 

MỜI ĐỌC THÊM:

 

CHÙA NHỎ VEN RỪNG (Vĩnh Hảo)